Voľné pracovné miesto – ZŠ Rajec – Asistent učiteľa

Cirkevná základná škola sv. J. Vianneyho ako organizačná zložka Katolíckej spojenej školy, Rajec

Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce: Nám. Andreja Škrábika č.5, Rajec
Termín nástupu: 1.3.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 15.2.2022
Rozsah úväzku: 100%
Počet študentov školy:273
Platové podmienky: Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú „Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača:
Znalosť práce s PC – bežný užívateľ
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Ďalšie požiadavky:
Zoznam požadovaných dokladov:
– žiadosť o prijatie do zamestnania
– profesijný životopis
– kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
– písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Požadované doklady posielajte do 18.2. 2022 na adresu školy:
Cirkevná základná škola sv. J. Vianneyho ako organizačná zložka Katolíckej spojenej školy
Nám. Andreja Škrábika č.5
01501 Rajec
www.katskola.sk
0415422619
Kontaktná osoba
Mgr. Róbert Augustín
0907 853 569