Voľné pracovné miesto – ZŠ Skalité – Asistent učiteľa

ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom, prijme do pracovného pomeru asistenta učiteľa na celý úväzok s nástupom možným od 1. februára 2022 na zástup počas dlhodobej PN.

Platové podmienky: Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú „Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požadované kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• štruktúrovaný životopis
• doklady o ukončenom vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Požadované doklady posielajte do 30. 01. 2022 na adresu školy: Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729, 023 14 alebo elektronickou formou na e-mail: czsskaliteustredie@centrum.sk