Gymnázium Kráľovnej pokoja otvára dve triedy pre 50 žiakov

Milí deviataci a rodičia deviatakov,

Gymnázium Kráľovnej pokoja  v Žiline

otvára v šk. roku 2022/23 dve triedy pre 50 žiakov.

Prihlášky môžete odovzdať elektronicky alebo listom do 20. 3. 2022./klikni/

Viac informácií webe školy: www.sskp.sk

Tešíme sa na Vás!