Ocenenie najlepších žiakov SŠ Žilinskej diecézy za šk. rok 2021/2022

Dňa 27. 4. 2022 sa uskutočnilo vo farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline na Vlčincoch slávnostné ocenenie najlepších žiakov katolíckych stredných škôl Žilinskej diecézy. Ocenených bolo osem študentov za ich výborný prospech, reprezentáciu školy a svedectvo kresťanského života.

Otec biskup Tomáš Galis vyjadril hrdosť na študentov katolíckych škôl, ich študijné výsledky a aj na ich zapájanie sa do dobrovoľníctva a charitatívnych projektov. Okrem pochvaly otec biskup vyzval v kázni mladých, aby pokračovali vo svojej práci a hlásali a žili podľa evanjelia aj v ďalších etapách svojho života. Sv. omšu doprevádzali svojim spevom študentky SOŠ pedagogickej sv. Márie Goretti  z Čadce.

Pri slávnostnom obede sa otec biskup dozvedel z úst ocenených, ich rodičov a učiteľov viac o ich živote a škole, ktorej sú súčasťou. Študenti zdieľali svoje, niekedy aj vtipné, príbehy, zážitky a svedectvá zo strednej školy a podelili sa o svoje plány do budúcnosti. Všetci zúčastnení sa rozišli obohatení inšpiratívnymi príbehmi mladých ľudí ale aj o duchovný zážitok.

Boli ocenení žiaci:

  • Adrián Boháč, Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka, Žilina

  • Andrea Dibdiaková, Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti, Čadca

  • Katarína Chovancová, Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina

  • Zuzana Kopecká, Spojená škola sv. Jána Bosca – org. zl. gymnázium, Nová Dubnica

  • Ľubomír Staník, Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Žilina

  • David Šulava, Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina

  • Katarína Zanovitá, Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Čadca

  • Sára Zimenová, Spojená škola Kráľovnej pokoja – org. zl. gymnázium, Žilina

Srdečne blahoželáme a spolu s otcom biskupom vyprosujeme oceneným veľa božieho požehnania!