Otváranie škôl od 8.2.2021 na území DCZA

Návrat detí a žiakov do škôl od 8.2.2021 na území Žilinskej diecézy

Na základe výsledkov rokovania Vlády SR z 5.2.2021 bolo zverejnené Rozhodnutie MŠVVaŠ SR k čiastočnému otvoreniu škôl a školských zariadení:  https://www.minedu.sk/data/att/18657.pdf

RÚVZ v Považskej Bystrici (pre okresy Ilava, Púchov a Považská Bystrica), v Žiline, Čadci a Martine,    k dnešnému dňu, nevydali  pre svoje územie žiadne obmedzujúce opatrenia k vyššie ohlásenému otváraniu škôl a školských zariadení.

Okresy, na území ktorých sa cirkevné školy nachádzajú, nie sú v čiernej zóne podľa regionálneho Covid semaforu.

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Epidemiologicka_situacia_210203.pdf

V zmysle týchto skutočností i dohovoru na on-line porade riaditeľov škôl DCZA dňa 4.2.2021,  katolícke školy a školské zariadenia  na území Žilinskej diecézy prechádzajú na prezenčnú výučbu žiakov podľa Rozhodnutia MŠVVaŠ SR Číslo: 2021/10079:1-A1810 z 5. februára 2021.                            ( https://www.minedu.sk/data/att/18657.pdf  ) Ich prevádzka sa riadi manuálom zverejneným na stránka MŠVVaŠ SR: https://www.minedu.sk/data/att/18667.pdf .

K zmene a obmedzeniu otvárania jednotlivých škôl a školských zaradení môže dôjsť  v dôsledku rozhodnutia príslušného RÚVZ, v dôsledku prechodu územia danej školy do čierneho pásma  Covid semaforu alebo rozhodnutím riaditeľa školy pri výskyte mimoriadnych obmedzení prevádzky školy.

V Žiline 6.2.2021

                                                                                                               Ing. Mgr. Miriam Janegová

                                                                                                 riaditeľka Diecézneho školského úradu v Žiline

Príloha:

Sprísnený Covid automat z 2.2. 2021

https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19

Nové vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_19_2021.pdf