Školník – Spojená škola Kráľovnej pokoja, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Na Závaží 2, Žilina
Termín nástupu
1.11.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
425
Platové podmienky
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pre výkon práce vo verejnom záujme
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
– manuálna zručnosť a fyzická zdatnosť ( vykonávanie jednoduchých opráv a bežnej údržby majetku školy a školských priestorov, čiastočné murárske práce, oprava elektroinštalácie, oprava a údržba školského zariadenia, starostlivosť o zeleň v exteriéri školy, kosenie trávy a likvidácia starých konárov pílením a drvením vo vonkajšom areáli školy, v zimných mesiacoch odstraňovanie snehu a ľadu z príjazdovej komunikácie a schodiska, kontrola a preberanie prác u špecializovaných spoločností, udržiavanie čistoty a poriadku v areáli školy a pod.)

– zdravotná spôsobilosť

Pracovná doba: od 7:00 – 15:00 hod.

Zoznam požadovaných dokladov:

• písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s telefonickým a emailovým kontaktom
• životopis
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola Kráľovnej pokoja
Na Závaží 2
01001 Žilina
https://sskp.edupage.org/
+421 910 852 152
Kontaktná osoba
Mgr. Július Janek
0944 020 005