Školský špeciálny pedagóg a učiteľ I. stupeň ZŠ

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce

Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729

Termín nástupu

1.9.2024

Rozsah úväzku

100 %

Platové podmienky

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie 

Adresa školy

Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta

Skalité 729

023 14  Skalité

Požadované doklady posielajte do 23.07.2024 na vyššie uvedenú adresu školy alebo elektronickou formou na e-mail:

czsskaliteustredie@centrum.sk

mobil: 0911 250 927