Učiteľ matematiky – ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce

Školská 386, Dubnica nad Váhom

Aprobácia

Matematika

Termín nástupu

1.9.2023

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.7.2023

Rozsah úväzku

100%

Počet študentov školy

160

Platové podmienky

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny

nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC

MS Office, Edupage

Vzdelanie

Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia

Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia
Školská 386
01841 Dubnica nad Váhom
www.zsds.edupage.org
0424421324

Kontaktná osoba

Mgr. Eva Nikodemová
0911 884 578