Voľné miesta – šp. pedagóg(-ička), účtovník(-íčka), školník, ZŠ Skalité

ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom prijme do pracovného pomeru: Školského špeciálneho pedagóga od 01.09.2022. Pracovný pomer na plný úväzok na dobu určitú. Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z. Prax vítaná. Účtovníčku od 05.09.2022. Pracovný pomer na polovičný úväzok na dobu určitú. Vzdelanie stredoškolské s maturitou ekonomického zamerania. Prax vítaná. Náplň práce: vedenie podvojného účtovníctva organizácie. Školníka predpoklad prijatia od 01.08.2022. Pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou získania pracovného pomeru na dobu neurčitú – 6 hodinový denný pracovný čas. Vzdelanie stredoškolské bez maturity/s maturitou. Náplň práce: vykonávanie jednoduchých opráv a bežnej remeselnej údržby majetku školy, kosenie, odpratávanie snehu, obsluha kúrenia. Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Požadované doklady na pozíciu špeciálneho pedagóga posielajte do 03. 06. 2022, na pozíciu účtovníčky a školníka do 24.06.2022 na adresu školy: Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729, 023 14 alebo elektronickou formou na e-mail: czsskaliteustredie@centrum.sk tel. kontakt: 041/43 76 101 mobil: 0911 250 927