OTÁZKY

Odpoveď: Žilinská diecéza pre rok 2020 vyhlásila grantovú súťaž prostredníctvom Pastoračného fondu ŽD. Táto súťaž bola smerovaná k malým spoločenstvám vo farnostiach alebo iným komunitám. Mohli sa do nej zapojiť i katolícke školy s vlastnými projektmi, z ktorých niektoré túto možnosť využili a boli aj úspešné. Druhá možnosť zapojenia do súťaže bolo prostredníctvom pastoračných úradov diecézy. DŠÚ podal dva projekty. Projekt na zaškolenie učiteľov do Katechéz Dobrého pastiera a projekt na rozvoj riadiacich kompetencií zodpovedných pracovníkov na školách. Pre rok 2021 sa pripravuje nová výzva, do ktorej sa bude možné opäť zapojiť, napr. aj školským radám katolíckych škôl. Viacej sa dozviete na www.projekty.dcza.sk a na www.donator.sk
Odpoveď: Zriaďovateľ skúma rozhodnutia riaditeľa/riaditeľky ohľadom nepritajia žiaka na školu, školské zariadenia ; rieši sťažnosti a iné podnety rodičov voči školám.
Odpoveď: U neštátnych/neverejných organizácií (teda aj v cirkevných školách) môže zákonný zástupca žiaka podať ŽIADOSŤ O PRESKÚMANIE ROZHODNUTIA o neprijatí (nie odvolanie). Podáva ju riaditeľovi príslušnej školy, ktorý dané rozhodnutie vydal (do 15 dní od jeho doručenia).
Odpoveď: Môžu sa prihlásiť, potrebný je však súhlas zákonného zástupcu s akceptáciou kresťanskej výchovy.
Odpoveď: V katolíckych školách na Slovensku sa školné nevyberá. Školy majú byť dostupné pre celú populáciu krajiny.
Odpoveď: Za duchovné smerovanie školy je zodpovedný riaditeľ a duchovný správca školy.
Odpoveď: V katolíckych školách je modlitba prirodzenou súčasťou výchovného procesu. Je povzbudením a posilením, ktoré sprevádza pracovné a školské povinnosti. Škola je predovšetkým zameraná na získavanie vedomostí a zručností v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a katolícka škola ho musí v plnej miere rešpektovať. Zodpovedné plnenie povinností je jednou z foriem kresťanskej výchovy, o ktorú sa katolícka škola snaží a modlitba túto snahu v primeranej miere podporuje a dopĺňa.

Máte otázku?

Napíšte nám 
Nová otázka