KONTAKT

Zamestnanci a kontakty

Mgr. Ľuboš Bytčánek

riaditeľ DŠÚ

dsu@dcza.sk

tel: 041/565 84 33, 0940 985 286

Mgr. Iveta Linetová

odborná referentka

linetova@dcza.sk

tel: 041/565 84 32

Ing. Katarína Leitnerová

odborná referentka

leitnerova@dcza.sk

tel: 041/565 84 32

Lokalita?

Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, Diecézny školský úrad

Jána Kalinčiaka 1
P.O.Box B-46, 011 36 Žilina 1

ilustracia mapy

Máte otázku?

Napíšte nám