Základné školy

Všeobecné informácie

Na území Žilinskej diecézy sa nachádza trinásť katolíckych základných škôl. Jedenásť z nich je v zriaďovateľskej pôsobnosti RKC Žilinská diecéza (Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza). Ďalšie dve sú v zriaďovateľskej pôsobnosti iných cirkevných inštitúcií.


U siedmych základných škôl je súčasťou aj materská škola (ako ZŠ s MŠ alebo ako súčasť spojenej školy, kde je viac organizačných zložiek spolu). Jedna základná škola sa venuje špeciálne žiakom s mentálnym a zdravotným znevýhodnením.