Organizácia školského roka

Sprievodca školským rokom 2022/2023

Úvodné slovo ministra Vážené pani riaditeľky, páni riaditelia, učiteľky, učitelia, pedagogickí a odborní  zamestnanci, Vitajte na úvodných stranách Sprievodcu školským […]

Zobraziť

ORGANIZAČNÉ POKYNY MŠVVaŠ SR NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

1 Organizácia školského roka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 150 ods. 6 […]

Zobraziť

Prehľad dôležitých termínov v školskom roku 2022/2023

2022 1. 9. Začiatok školského roka 5. 9. Začiatok školského vyučovania 6.9. – 9. 9. Náhradný termín EČ a PFIČ […]

Zobraziť

Fungovanie škôl od septembra 2021

Ministerstvo školstva predstavilo pravidlá fungovania škôl od septembra 2021 Link: https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-predstavilo-pravidla-fungovania-skol-od-septembra-2021/  

Zobraziť

Termíny zápisov do cirkevných ZŠ a MŠ v DCZA

Na našej podstránke https://dsuza.sk/prihlasky-a-zapisy/ je zverejnený prehľad termínov, v ktorých cirkevné základné školy a materské školy na území Žilinksej diecézy […]

Zobraziť

Stredné školy publikovali kritériá na prijatie – katalóg SŠ v DCZA

Pre deviatakov ZŠ (príp. aj pre štvrtákov ZŠ v prípade osemročných gymnázií) publikovali stredné školy svoje kritériá prijímacích skúšok. Pre […]

Zobraziť

Prijímacie konanie na SŠ – termíny podania prihlášok, prijímacích pohovorov …

Rozhodnutie ministra z 26. 1. 2021   Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § […]

Zobraziť

Návrat detí do škôl – aktualizovaný k 1.2.2021

Na základe vývoja epidemiologickej situácie MŠVVaŠ aktualizovalo postup návratu žiakov do škôl. Podrobné usmernenie nájdete na nasledovnom linku: https://www.minedu.sk/data/att/18554.pdf

Zobraziť

Maturity, T5, T9

Prinášame Vám stručný prehľad z rozhodnutia ministra školstva. Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach ministerstva školstva tu: alebo tu: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/ Rozhodnutie […]

Zobraziť

Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu ZŠ a SŠ

Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu podľa §1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. […]

Zobraziť
Staršie články