Sprievodca školským rokom 2022/2023

Úvodné slovo ministra Vážené pani riaditeľky, páni riaditelia, učiteľky, učitelia, pedagogickí a odborní  zamestnanci, Vitajte na úvodných stranách Sprievodcu školským […]

Zobraziť

ORGANIZAČNÉ POKYNY MŠVVaŠ SR NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

1 Organizácia školského roka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 150 ods. 6 […]

Zobraziť

Personálne zmeny – Základná škola Žofie Bosniakovej – Teplička nad Váhom

Na základe menovacieho dekrétu Rímskokatolíckej cirkvi Žilinskej diecézy prot. č.: DŠÚ-89/2022-15 zo dňa 24. mája 2022 bola MGR. MAGDALÉNA ŠELIGOVÁ […]

Zobraziť
Viac článkov

Naše školy a zariadenia

Máte nejaké otázky?

Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky

Otázky
šípky doprava

Partneri