PRIHLÁŠKY A ZÁPISY

V prípade zmeny bydliska/zmeny školy počas školského roku kontaktujte priamo vybratú školu.

Pre MŠ prebiehajú zápisy v mesiaci máj, zvyčajne počas celého mesiaca. Tento termín je závislý od zapísania detí z predškolskej triedy do ZŠ.

Do ZŠ sa zápisy konajú spravidla v dvoch termínoch určených v apríli.  Uvedené termíny v tabuľke platné pre rok 2021 majú príznaky, ktorých význam je nasledovný:

/e – elektronicky: prihláška sa vypisuje a podáva elektronicky (u väčšiny škôl počas celého mesiaca apríl – podrobnosti na webe školy)

/o – osobne: možnosť odovzdať prihlášku v ZŠ alebo MŠ osobne, resp. osobný pohovor so zákonnými zástupcami  (za dodržania protiepidemických opatrení) v uvedených časoch

/o+e – osobne s elektronickou prihláškou

/d – dištančnčne:  bude dohodnutý kontakt so zákonnými zástupcami prostredníctvom PC

/t – telefonicky: ak nie je možné osobné stretnutie, treba sa kontaktovať telefonicky

Pre prijímanie na stredné školy vydalo v roku 2021 ministerstvo školstva nasledovné rozhodnutie ohľadne termínov: https://www.minedu.sk/data/att/18516.pdf

V tabuľke dole je uvedený termín pre odovzdanie prihlášky uchádzača o stredoškolské štúdium.

Prijímacie skúšky na stredné školy sa pre  tzv. talentové odbory konajú spravidla v dvoch termínoch určených v rozmedzí od 25. marca do 15. apríla.

Prijímacie skúšky na stredné školy pre netalentové odbory konajú v dvoch termínoch v druhom úplnom májovom týždni v pondelok a v druhom úplnom májovom týždni vo štvrtok. Ak termín konania prijímacích skúšok pripadne na deň pracovného pokoja (8. máj), termín konania prijímacej skúšky sa posúva na nasledujúci pracovný deň.  Prijímacia skúška na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka strednej školy sa koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok.

Termíny aktualizované 7.4.2021 o 15:30

Materské školy

Mesto Škola Dátum Kontakty
Dubnica nad Váhom ZŠ a MŠ sv. Dominika Sávia 1.5.-31.5.2021 /e 042/442 13 24 | www.zsds.sk
Martin ZŠ s MŠ Antona Bernoláka 26.5.-28.5.2021 (10 : 00 - 12 : 00 | 14 : 00 - 16 : 30) /o 043/430 47 10 | www.bernolaka.sk
Nová Dubnica MŠ sv. Jána Bosca 3.5.-14.5.2021 (10:00-14:00) /o | 3.5 - 31.5.2021 /e 042/442 13 24 | www.msnd.sk
Považská Bystrica MŠ sv. Jána Pavla II. 3.5.-4.5.2021 (16:00-18:00) /o 042/44 43 772 | --
Púchov ZŠ s MŠ sv. Margity 3.5. a 28.5.2021 (15:30-17:00) /o 042/463 52 67 | www.czs-puchov.edupage.org
Žilina, Na závaží MŠ Kráľovnej Pokoja 3.5-31.5.2021 /e | osobne podľa oznámenia 041/500 66 85 | www.sskp.sk
Žilina, Solinky ZŠ s MŠ Dobrého pastiera 1.4.-30.4.2021 /e | 11.5.-12.5.202 /o /t1 / 0911 586 822 | www.skoladp.solinky.sk
Turzovka Špeciálna ZŠ s MŠ sv. Jozefa je nutné kontaktovať školu (osobné stretnutie pre prijatie dieťaťa: 19.4. - 23.4.2021 /o /t) 041/435 22 88 | www.specialnazsturzovka.edupage.org

Základné školy

Mesto Škola Dátum Kontakty
Dubnica nad Váhom ZŠ a MŠ sv. Dominika Sávia 1.4-13.4.2021 /e 042/442 13 24 | www.zsds.edupage.org
Považská Bystrica ZŠ sv. Augustína 1.4.-9.4.2021 /e | 14.4 - 15.4. 2021 (13:30-16:00) /o /d 042/432 58 66 | www.zsmoyzespb.edupage.org
Púchov ZŠ s MŠ sv. Margity 1.4.-30.4.2021 /e | prednostne k dátumu 6.4.2021 a k 14.4.2021 042/463 52 67 | www.czs-puchov.edupage.org
Skalité ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta 1.4-15.4.2021 /e | 15.4.2021 (13:30 - 16:00) /o 041/437 61 01 | www.zsuskalite.edupage.org
Raková ZŠ Jána Palárika 1.4-15.4.2021 /e | 15.4.2021 (15:00 - 18:00) /o 0911 951 147 | www.czsrakova.edupage.org
Žilina, Zaymusa ZŠ Romualda Zayumusa 12.4 - 16.4. 2021 (12:00-15:00) /o+e 041/562 36 25 | www.zszayza.edupage.org
Nová Dubnica ZŠ sv. Jána Bosca 1.4.-30.4.2021 /e | 14.4 - 15.4. 2021 (14:00-17:00) /o 042/202 89 23 | www.ssnd.sk
Žilina, Na Závaží ZŠ sv. Cyrila a Metoda 1.4.-30.4.2021 /e | prednostne k dátumu 20.4.2021 a 21.4.2021 (15:00 - 17:30 ) /o+e 041/500 66 85 | www.sskp.sk
Rajec ZŠ sv. J. Vianneyho 1.4.-20.4.2021 /e 041/542 26 19 | www.katskola.sk
Martin ZŠ s MŠ Antona Bernoláka 1.4.-13.4.2021 /e | 21.4.-30.4.2021 (09:00 - 11:30 | 14:00 - 17:00) /o /d 043/427 04 61 | www.bernolaka.sk
Teplička nad Váhom ZŠ Žofie Bosniakovej 1.4.-30.4.2021 /e | 7.4 - 8.4.2021 (14:30-17:00) /o 041/598 21 74 | www.zszofiebosniakovej.sk
Žilina, Solinky ZŠ s MŠ Dobrého pastiera 23.3.-14.4.2021 /e | 21.4 - 22.4.2021 /o 0911 586 822 | www.skoladp.solinky.sk
Turzovka Špeciálna ZŠ s MŠ sv. Jozefa je nutné kontaktovať školu (osobné stretnutie pre prijatie dieťaťa: 19.4. - 23.4.2021 /o /t) 041/435 22 88 | www.specialnazsturzovka.edupage.org

Stredné školy

Mesto Škola Dátum Kontakty
Čadca Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti 8.4.2021 041 431 25 10 | https://pasaca.edupage.org
Čadca Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi 8.4.2021 041 433 51 22 | https://szsfaca.edupage.org
Nová Dubnica SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca | Spojená škola sv. Jána Bosca 8.4.2021 042 202 89 23 | https://it-lyceum.tech
Turzovka Praktická škola sv. Jozefa | Spojená škola sv. Jozefa 8.4.2021 041 435 22 88 | www.specialnazsturzovka.edupage.org
Žilina Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského (OATA) 8.4.2021 041 565 00 41 | www.oata.sk
Žilina Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka je nutné kontaktovať školu (osobné stretnutie pre prijatie dieťaťa: 19.4. - 23.4.2021) 0911 344 848 | https://www.sjoroza.sk

Gymnáziá

Mesto Škola Dátum Kontakty
Nová Dubnica Gymnázium sv. Jána Bosca | Spojená škola sv. Jána Bosca -- 042/202 89 23 | gymnazium@ssnd.sk
Žilina Gymnázium Kráľovnej pokoja | Spojená škola Kráľovnej pokoja 8.4.2021 041 500 66 85 | skola@sskp.sk
Žilina Gymnázium sv. Františka z Assisi 8.4.2021 041 562 39 35 | gsfzilina@gsf.sk