PRIHLÁŠKY A ZÁPISY

V prípade zmeny bydliska/zmeny školy počas školského roku kontaktujte priamo vybratú školu.

Pre MŠ prebiehajú zápisy v mesiaci apríl, zvyčajne počas celého mesiaca. Tento termín je závislý od zapísania detí z predškolskej triedy do ZŠ.

Do ZŠ sa zápisy konajú spravidla v dvoch termínoch určených v rozmedzí od 15. januára do 15. februára. Do 31. marca sú uzavreté počty žiakov v prvých ročníkoch.

Prijímacie skúšky na stredné školy sa pre  tzv. talentové odbory konajú spravidla v dvoch termínoch určených v rozmedzí od 25. marca do 15. apríla.

Prijímacie skúšky na stredné školy pre netalentové odbory konajú v dvoch termínoch v druhom úplnom májovom týždni v pondelok a v druhom úplnom májovom týždni vo štvrtok. Ak termín konania prijímacích skúšok pripadne na deň pracovného pokoja (8. máj), termín konania prijímacej skúšky sa posúva na nasledujúci pracovný deň.  Prijímacia skúška na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka strednej školy sa koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok.

Konkrétne termíny budú včas zverejnené!

Materské školy

Mesto Škola Dátum Kontakty
Dubnica nad Váhom ZŠ a MŠ sv. Dominika Sávia 042/442 13 24 | www.zsds.sk
Martin ZŠ s MŠ Antona Bernoláka 043/430 47 10 | www.bernolaka.sk
Nová Dubnica MŠ sv. Jána Bosca 042/442 13 24 | www.msnd.sk
Považská Bystrica MŠ sv. Jána Pavla II. 042/44 43 772 | --
Púchov ZŠ s MŠ sv. Margity 042/463 52 67 | www.czs-puchov.edupage.org
Žilina, Na závaží MŠ Kráľovnej Pokoja 041/500 66 85 | www.sskp.sk
Žilina, Solinky ZŠ s MŠ Dobrého pastiera 0911 586 822 | www.skoladp.solinky.sk
Turzovka Špeciálna ZŠ s MŠ sv. Jozefa 041/435 22 88 | www.specialnazsturzovka.edupage.org

Základné školy

Mesto Škola Dátum Kontakty
Dubnica nad Váhom ZŠ a MŠ sv. Dominika Sávia 042/442 13 24 | www.zsds.edupage.org
Považská Bystrica ZŠ sv. Augustína 042/432 58 66 | www.zsmoyzespb.edupage.org
Púchov ZŠ s MŠ sv. Margity 042/463 52 67 | www.czs-puchov.edupage.org
Skalité ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta 041/437 61 01 | www.zsuskalite.edupage.org
Raková ZŠ Jána Palárika 0911 951 147 | www.czsrakova.edupage.org
Žilina, Zaymusa ZŠ Romualda Zayumusa 041/562 36 25 | www.zszayza.edupage.org
Nová Dubnica ZŠ sv. Jána Bosca 042/202 89 23 | www.ssnd.sk
Žilina, Na Závaží ZŠ sv. Cyrila a Metoda 041/500 66 85 | www.sskp.sk
Rajec ZŠ sv. J. Vianneyho 041/542 26 19 | www.katskola.sk
Martin ZŠ s MŠ Antona Bernoláka 043/427 04 61 | www.bernolaka.sk
Teplička nad Váhom ZŠ Žofie Bosniakovej 041/598 21 74 | www.zszofiebosniakovej.sk
Žilina, Solinky ZŠ s MŠ Dobrého pastiera 0911 586 822 | www.skoladp.solinky.sk
Turzovka Špeciálna ZŠ s MŠ sv. Jozefa 041/435 22 88 | www.specialnazsturzovka.edupage.org

Stredné školy

Mesto Škola Dátum Kontakty
Čadca Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti
Čadca Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
Nová Dubnica SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca | Spojená škola sv. Jána Bosca
Turzovka Praktická škola sv. Jozefa | Spojená škola sv. Jozefa
Žilina Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského (OATA)
Žilina Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka

Gymnáziá

Mesto Škola Dátum Kontakty
Nová Dubnica Gymnázium sv. Jána Bosca | Spojená škola sv. Jána Bosca 042/202 89 23 | gymnazium@ssnd.sk
Žilina Gymnázium Kráľovnej pokoja | Spojená škola Kráľovnej pokoja 041 500 66 85 | skola@sskp.sk
Žilina Gymnázium sv. Františka z Assisi 041 562 39 35 | gsfzilina@gsf.sk