PRIHLÁŠKY A ZÁPISY

V prípade zmeny bydliska/zmeny školy počas školského roku kontaktujte priamo vybratú školu.

Pre MŠ prebiehajú zápisy v mesiaci máj, zvyčajne počas celého mesiaca. Tento termín je závislý od zapísania detí z predškolskej triedy do ZŠ.

Do ZŠ sa zápisy konajú spravidla v dvoch termínoch určených v apríli.  Uvedené termíny v tabuľke platné pre rok 202ľ majú príznaky, ktorých význam je nasledovný:

/e – elektronicky: možnosť odovzdať prihlášku elektronicky (u väčšiny škôl počas celého mesiaca apríl – podrobnosti na webe školy)

/o – osobne:  osobné stretnutie so zákonnými zástupcami a dieťaťom (za dodržania protiepidemických opatrení) v uvedených časoch

 

Pre prijímanie na stredné školy vydalo v roku 2022 ministerstvo školstva nasledovné rozhodnutie ohľadne termínov: https://www.minedu.sk/data/att/21954.pdf

V tabuľke dole je uvedený termín pre odovzdanie prihlášky uchádzača o stredoškolské štúdium.

Prijímacie skúšky na stredné školy sa pre  tzv. talentové odbory konajú 4.5. 2022 a 11.5.2022

Prijímacie skúšky na stredné školy pre netalentové odbory konajú 2.5. a 9.5.2022.

Prijímacia skúška na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka strednej školy sa spravidla koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok (21.6.2022).

Termíny aktualizované 23.3.2022 o 12:20

Materské školy

Mesto Škola Dátum Kontakty
Dubnica nad Váhom ZŠ a MŠ sv. Dominika Sávia 1.5.-31.5.2021 /e 042/442 13 24 | www.zsds.sk
Martin ZŠ s MŠ Antona Bernoláka 26.5.-28.5.2021 (10 : 00 - 12 : 00 | 14 : 00 - 16 : 30) /o 043/430 47 10 | www.bernolaka.sk
Nová Dubnica MŠ sv. Jána Bosca 3.5.-14.5.2021 (10:00-14:00) /o | 3.5 - 31.5.2021 /e 042/442 13 24 | www.msnd.sk
Považská Bystrica MŠ sv. Jána Pavla II. 3.5.-4.5.2021 (16:00-18:00) /o 042/44 43 772 | --
Púchov ZŠ s MŠ sv. Margity 3.5. a 28.5.2021 (15:30-17:00) /o 042/463 52 67 | www.czs-puchov.edupage.org
Žilina, Na závaží MŠ Kráľovnej Pokoja | Spojená škola Kráľovnej pokoja elektronicky/emailom skola@sskp.sk | 0910 852 152 | https://sskp.edupage.org/a/materska-skola
Žilina, Solinky ZŠ s MŠ Dobrého pastiera 1.4.-30.4.2021 /e | 11.5.-12.5.202 /o /t1 / 0911 586 822 | www.skoladp.solinky.sk
Turzovka Špeciálna ZŠ s MŠ sv. Jozefa je nutné kontaktovať školu (osobné stretnutie pre prijatie dieťaťa: 19.4. - 23.4.2021 /o /t) 041/435 22 88 | www.specialnazsturzovka.edupage.org

Základné školy

Mesto Škola Dátum Kontakty
Dubnica nad Váhom ZŠ a MŠ sv. Dominika Sávia 1.4. - 13.4. 2022/e 042/442 13 24 | www.zsds.edupage.org
Považská Bystrica ZŠ sv. Augustína 042/432 58 66 | www.zsmoyzespb.edupage.org
Púchov ZŠ s MŠ sv. Margity do 31.3./e, 7.4. a 20.4.2022/o | 15:30-18:00 042/463 52 67 | www.czs-puchov.edupage.org
Skalité ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta 041/437 61 01 | www.zsuskalite.edupage.org
Raková ZŠ Jána Palárika 0911 951 147 | www.czsrakova.edupage.org
Žilina, Zaymusa ZŠ Romualda Zayumusa 7.-8.4. a 28.-29.4.2022/o | 14:00-17:00 041/562 36 25 | www.zszayza.edupage.org
Nová Dubnica ZŠ sv. Jána Bosca 1.4. a 4.4.2022/e / | 14:00 - 17:30 0911 253 556 | www.ssnd.sk
Žilina, Na Závaží ZŠ Kráľovnej pokoja | Spojená škola Kráľovnej pokoja 5.-6.4.2022 | 15:00 - 17:30 0910 852 152 | https://sskp.edupage.org/a/zakladna-skola
Rajec ZŠ sv. J. Vianneyho 22.4.2022 | 14:00-18:00 a 23.4.2022 | 8:00-12:00 041/542 26 19 | www.katskola.sk
Martin ZŠ s MŠ Antona Bernoláka 22.-31.3./e , 5.-6.4.2022/o 043/427 04 61 | www.bernolaka.sk
Teplička nad Váhom ZŠ Žofie Bosniakovej 041/598 21 74 | www.zszofiebosniakovej.sk
Žilina, Solinky ZŠ s MŠ Dobrého pastiera do 28.3.2022/e , (4.-8.4.2022/o) 0911 586 822 | www.skoladp.solinky.sk
Turzovka Špeciálna ZŠ s MŠ sv. Jozefa 20.4. - 22.4.2022 /o | 10:00-13.00 041/435 22 88 | www.specialnazsturzovka.edupage.org

Stredné školy

Mesto Škola Dátum Kontakty
Čadca Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti do 20. 03. 2022 041 431 25 10 | https://pasaca.edupage.org
Čadca Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi do 20. 03. 2022 041 433 51 22 | https://szsfaca.edupage.org
Nová Dubnica SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca | Spojená škola sv. Jána Bosca do 20. 03. 2022 042 202 89 23 | https://it-lyceum.tech
Turzovka Praktická škola sv. Jozefa | Spojená škola sv. Jozefa do 20. 03. 2022 041 435 22 88 | www.specialnazsturzovka.edupage.org
Žilina Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského (OATA) do 20. 03. 2022 041 565 00 41 | www.oata.sk
Žilina Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka je nutné kontaktovať školu (osobné stretnutie pre prijatie dieťaťa: do 20. 03. 2022) 0911 344 848 | https://www.sjoroza.sk

Gymnáziá

Mesto Škola Dátum Kontakty
Nová Dubnica Gymnázium sv. Jána Bosca | Spojená škola sv. Jána Bosca -- 042/202 89 23 | gymnazium@ssnd.sk
Žilina Gymnázium Kráľovnej pokoja | Spojená škola Kráľovnej pokoja do 20. 03. 2022 041 500 66 85 | https://sskp.edupage.org/a/gymnazium
Žilina Gymnázium sv. Františka z Assisi do 20. 03. 2022 041 562 39 35 | gsfzilina@gsf.sk