Gymnáziá

Všeobecné informácie

Na území Žilinskej diecézy sa nachádzajú tri katolícke gymnáziá. Dva z nich sú v zriaďovateľskej pôsobnosti RKC Žilinská diecéza (Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza). Jedno je v zriaďovateľskej pôsobnosti inej cirkevnej inštitúcie.


Obidve gymnázia v zriaďovateľskej pôsobnosti RKC Žilina sú súčasťou spojených škôl (kde je viac organizačných zložiek spolu).