Materské školy

Všeobecné informácie

Na území Žilinskej diecézy sa nachádza osem katolíckych materských škôl. Šesť z nich je v zriaďovateľskej pôsobnosti RKC Žilinská diecéza (Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza). Ďalšie dve sú v zriaďovateľskej pôsobnosti iných cirkevných inštitúcií.


Sedem materských škôl je súčasťou ZŠ a MŠ (základnej školy s materskou školou) alebo súčasťou spojenej školy (viac organizačných zložiek spolu). Jedna materská škôlka je samostatným právnym subjektom.