Stredné školy

Všeobecné informácie

Na území Žilinskej diecézy sa nachádza šesť katolíckych stredných odborných škôl. Štyri z nich sú v zriaďovateľskej pôsobnosti RKC Žilinská diecéza (Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza). Ďalšie dve sú v zriaďovateľskej pôsobnosti iných cirkevných inštitúcií.


Jedna SOŠ je súčasťou spojenej školy. Ďalšie dve sídlia na rovnakej adrese (v Čadci), ale legislatívne vystupujú ako dve samostatné školy.