Výberové konanie

Výberové konanie/Spojená škola Kráľovnej pokoja, Žilina

Spojená škola Kráľovnej pokoja Žilina Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej […]

Zobraziť

Výberové konanie/ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom

ZŠ s MŠ Dominika Savia, Dubnica nad Váhom Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 […]

Zobraziť