Ocenenie najlepších žiakov ZŠ Žilinskej diecézy za šk. rok 2020/2021

V čase pripomínania si Medzinárodného dňa detí sú pravidelne oceňovaní žiaci katolíckych základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinskej diecézy. Okrem študijných výsledkov boli žiaci vybraní na ocenenie otcom biskupom aj za svoje charakterové vlastnosti, pomoc druhým a rozvíjanie Božích darov. V Katedrále Najsvätejšej Tro­jice v Žiline sa na slávnosti zúčastnili rodičia ocenených žiakov, ich triedny učiteľov a riaditelia škôl. Na animácii bohoslužby i na kultúrnom programe sa podieľali žiačky  Základnej školy s materskou školou sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom .

 

OCENENÍ ŽIACI:
Terézia Bašová, ZŠ s MŠ sv. Margity, Púchov
Monika Bollová, Katolícka spojená škola, Rajec
Andrej Buček, ZŠ sv. Augustna, Považská Bystrica
Matúš Buček, CZŠ Romualda Zaymusa, Žilina
Katarína Hanuláková, CZŠ Jána Palárika, Raková
Ema Kulichová, CZŠ s MŠ Dobrého pastera, Žilina
Tatana Lišková, ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom
Veronika Milcová, ZŠ Žofie Bosniakovej, Teplička nad Váhom
Veronika Oravcová, Katolícka ZŠ s MŠ A. Bernoláka, Martn
Juraj Púpava, SŠ sv. J. Bosca – ZŠ sv. Jána Bosca, Nová Dubnica
Monika Štefúnová, ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom
Henrieta Truchlíková, ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité
Alex Tvarožek, SŠ Kráľovnej pokoja – ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Žilina

 

Oceneným deviatakom blahoželáme a prajeme veľa Božieho požehnania v ich ďalšom snažení na vybraných stredných školách, kde budú určite kvalitne reprezentovať svoje katolícke základné školy.

V časopise Naša Žilinská diecéza nájdete o oceňovaní nasledujúci článok: