ŠKD | Školské kluby detí

Všeobecné informácie

Ďalšími školskými zariadeniami, ktoré zabezpečujú ďalšie potrebné služby katolíckych škôl na území Žilinskej diecézy sú školské kluby detí (ŠKD) /známe ako "družina"/, ktoré sú súčasťou každej ZŠ.