Školáci, obnovme si katedrálu!

Určite ste postrehli aj prostredníctvom časopisu Naša Žilinská diecéza, že oprava katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice v Žiline značne pokročila.

Naši žiaci si katedrálu vymaľovali podľa svojich predstáv vo výtvarnej súťaži. Bolo by pekné a osožné, keby sme k dielu priložili aj my svoje ruky.

Príspevkom vo výške hodinového platu alebo celodenného platu alebo akejkoľvek inej sumy na transparentný účet vytvorený pre opravu katedrály, by sme na tejto práci mali  aj my svoj podiel.

Ak máte možnosť a chuť, zapojte sa do akcie „Opravme si katedrálu!“

Transparentný účet v Slovenskej sporiteľni, a.s.:

Bežný účet v Tatrabanke, a.s.:

  • SK97 1100 0000 0026 2586 5679

alebo cez:

https://www.dcza.sk/sk/dokumenty/obnova-katedraly-najsvatejsej-trojice/podporte-obnovu