Slávnostné odovzdanie ocenení žiakom stredných škôl

Dňa 16. novembra 2022 sme v slovách žalmistu počuli: “Chváľte Pána v jeho svätyni, chváľte ho za jeho činy mohutné, chváľte ho harfou a citarou, všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.“ Týmito slovami privítal prítomných a otvoril slávnosť oceňovania riaditeľ Diecézneho školského úradu Mgr. Ľuboš Bytčánek.

Svätej omši, vďaky vzdávaniu, v Katedrále Najsvätejšej Trojice predsedal otec biskup Tomáš Galis. Vo svojej kázni poukázal na dve kľúčové slová VYKROČIŤ na cestu, ktorou je Kristus a ostať mu VERNÝ až do konca. Premieňať a zveľaďovať svoje dary, talenty, míny je výzvou pre každého z nás.

Žiaci stredných škôl boli ocenení za svoju výnimočnosť, prístup ku štúdiu, úspechy a svedectvo kresťanského života. Hudobným sprievodom a prednesom básní žilinského básnika Františka Babiara navodili slávnostnú atmosféru žiaci Gymnázia sv. Františka z Assisi.

Všetkým oceneným prajeme veľa síl do ďalšieho štúdia a veríme, že ostanú verný CESTE, na ktorú vykročili a tým budú premieňať svoje okolie.