Erik Masný

Slávnostné odovzdanie ocenení žiakom stredných škôl

Dňa 16. novembra 2022 sme v slovách žalmistu počuli: “Chváľte Pána v jeho svätyni, chváľte ho za jeho činy mohutné, chváľte […]

Zobraziť

Pápež František: Katolícky učiteľ má byť plne ľudský a plne kresťanský

Vatikán 12. novembra (RV) Pedagóg musí byť bez strnulosti a rozlišovať novosť od ideologických kolonizácií. Aj o tomto hovoril pápež […]

Zobraziť

Formačné stretnutie / Kristus v katolíckej škole

  Formácia riaditeľov katolíckych škôl Riaditeľky a riaditelia katolíckych škôl Žilinskej diecézy sa 10. novembra 2022 stretli na na pravidelnej […]

Zobraziť

Deň otvorených dverí a prijímacie konanie – Gymnázium Kráľovnej pokoja v Žiline

Milí deviataci a rodičia deviatakov! Gymnázium Kráľovnej pokoja  v Žiline otvára v šk. roku 2023/24 jednu triedu pre 26 žiakov. Srdečne Vás pozývame […]

Zobraziť

Deň otvorených dverí na Gymnáziu sv. Františka v Žiline

Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline pozýva dňa 25.novembra 2022 na Deň otvorených, počas ktorého budú všetkým záujemcom poskytnuté informácie […]

Zobraziť

Výchovný plán katolíckej školy

  10/26/2022 Identita katolíckej školy (I.) Výchovný plán katolíckej školy (II.) Prezentácia (II.) Identita učiteľa katolíckej školy (III.) V čom […]

Zobraziť

Výberové konanie/Spojená škola Kráľovnej pokoja, Žilina

Spojená škola Kráľovnej pokoja Žilina Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej […]

Zobraziť

Výberové konanie/ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom

ZŠ s MŠ Dominika Savia, Dubnica nad Váhom Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 […]

Zobraziť

Sprievodca školským rokom 2022/2023

Úvodné slovo ministra Vážené pani riaditeľky, páni riaditelia, učiteľky, učitelia, pedagogickí a odborní  zamestnanci, Vitajte na úvodných stranách Sprievodcu školským […]

Zobraziť

ORGANIZAČNÉ POKYNY MŠVVaŠ SR NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

1 Organizácia školského roka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 150 ods. 6 […]

Zobraziť
Staršie články