Cirkevné školské jedálne opäť mimo podpory

Avizovaná podpora ministra školstva zverejnená 20.10.2020 umožňuje dovybaviť školské jedálne o technické zariadenia, ktoré majú slúžiť na zrýchlenie a uľahčenie práce v kuchyni. Žiaľ, opäť sa výzva týka iba verejných škôl a školských zariadení. Na jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti neverejných, teda i cirkevných zriaďovateľov sa daná výzva nevzťahuje.

ŠJ

Na situáciu zareagovali ZKŠS, Komisia KBS, ASŠŠZS a SV ECAV v spoločnej tlačovej správe:

Dotácie pre jedálne ďalším faulom pre neštátne školstvo