Daniel Hevier: Škola pre tvoju budúcnosť

Daniel Hevier 50 rokov tvorí pre deti a zároveň ich vzdeláva. Od začiatku pandémie navštevuje online triedy a školy a „učí“ možno aj vaše deti. Rozhodol sa sa pre ne – a spolu s nimi – napísať „učebnicu“ pre budúcnosť, do ktorej sa ponoria ako do napínavého príbehu, ktorého hlavnými postavami sú práve ony. Zároveň sa naučia, ako sa učiť, a to nie pre školu, ale pre seba.

Ak by Vás táto aktivita oslovila, venujete čas na jej prečítanie a prípadne podporu.

https://www.startlab.sk/projekty/1951-daniel-hevier-skola-pre-tvoju-buducnost/

Za Vašu priazeň ďakuje Daniel Hevier.