Deň otvorených dverí a prijímacie konanie – Gymnázium Kráľovnej pokoja v Žiline

Milí deviataci a rodičia deviatakov!

Gymnázium Kráľovnej pokoja  v Žiline otvára v šk. roku 2023/24 jednu triedu pre 26 žiakov.

Srdečne Vás pozývame do našej školy na Deň otvorených dverí, vo štvrtok, 24. novembra 2022 so vstupom o desiatej hodine v budove školy Na Závaží 2, v Žiline.

Návštevníci si môžu prezrieť učebné priestory gymnázia a oboznámiť sa s podmienkami prijatia a možnosťami štúdia na škole.

Pre záujemcov sú pripravené otvorené hodiny v triedach a v odborných učebniach.

Prihlášky na štúdium sa škole odovzdávajú do 20. 3. 2023.

Bližšie informácie klikni

 

 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

za študentov a pedagógov KAPY

Ing. Anastázia Strečková

riaditeľka školy