Denný IT tábor v SOŠ informačných technológií

Denný IT tábor zorganizovala SOŠ informačných technológií v Novej Dubnici pre žiakov 4. až 9. ročníka ZŠ a stredoškolákov v termíne 06. – 10. 7. 2020 s podporou národného projektu IT Akadémia.

Tridsiatka záujemcov o programovanie, robotické autíčka, 3D dizajn a 3D tlač, meranie a získavanie údajov pomocou mobilných zariadení absolvovala každý deň workshopy, z ktorých odchádzali plní nadšenia a nových poznatkov.


SOŠ informačných technológií je organizačnou zložkou Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici. V odbore „technické lýceum“ sa štúdium zameriava na programovanie, sieťové technológie a databázové systémy. Technické lýceum prepája to najlepšie z gymnaziálneho štúdia so štruktúrou odborného vzdelávania.