Duál v IT vzdelávaní

SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca v Novej Dubnici vstúpila do systému duálneho vzdelávania podpisom zmluvy s firmou KELCOM Dubnica s.r.o. Šesť študentov z prvého ročníka študijného odboru Technické lýceum tak bude môcť už od tohto školského polroka nadobúdať praktické zručnosti a vedomosti priamo v prostredí reálnej firmy. Teší nás, že zamestnávateľ si zo záujemcov vybral aj jednu študentku.
Záujemcovia o štúdium na SOŠ-IT v Novej Dubnici z radov deviatakov so záujmom o duálne vzdelávania môžu už teraz so spoločnosťou KELCOM Dubnica s.r.o podpisovať učebnú zmluvu pre budúci školský rok.