Fungovanie škôl od septembra 2021

Ministerstvo školstva predstavilo pravidlá fungovania škôl od septembra 2021
Link: https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-predstavilo-pravidla-fungovania-skol-od-septembra-2021/