Katechézy Dobrého pastiera pokračujú v MŠ Žilinskej diecézy

V čase dovoleniek tohto pandemického školského roka sa pani učiteľky z materských škôl Žilinskej diecézy zúčastňujú druhého kurzu Katechéz Dobrého pastiera. Nadväzujú na prvý kurz z minulého roka, ktorý bol organizovaný vďaka grantu z diecézneho fondu a  po jeho absolvovaní získajú od zahraničných lektoriek certifikát pre sprevádzanie detí do 6 rokov týmto duchovným programom. Deťom umožňujeme spoznávať Boha im vlastným spôsobom v tzv. Átriách. Týmto napĺňajú naše katolícke MŠ víziu vychovávať z detí integrálne osobnosti, tvorcov a svedkov evanielia v súčasnom svete.

Viac o obsahu a fungovaní KDP nájdete na www.katechezydp.sk, alebo v našich predchádzajúcich príspevkoch a v časopise Naša Žilinská diecéza.