Katechézy Dobrého pastiera prichádzajú do materských škôl v DCZA

„Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“ Mt 19:14

Aj tieto Ježišove slová sme mali na pamäti, keď sme pripravovali diecézny projekt v rámci projektovej súťaže Žilinskej diecézy „Cesta obnovy života a vzťahov“. Pripravili sme projekt „Miesto, kde sa tajomstvo Boha spája s tajomstvom dieťaťa“, ktorého náplňou bolo predstaviť a implementovať do materských škôl (MŠ) v Žilinskej diecéze program Katechézy Dobrého pastiera (www.katechezydp.sk), ktoré sú už v mnohých farnostiach známe ako „átriá“.

Napriek tomu, že karanténne opatrenia nám znemožnili vycestovať a inšpirovať sa „átriami“ v zahraničí v marci 2020, zrealizovali sme uprostred leta prvú časť certifikovaného kurzu za účasti najfundovanejších zahraničných lektoriek.

Vďaka tomuto úžasnému času s ľuďmi zapálenými pre napĺňanie vízie aby „každé dieťa mohlo spoznávať Ježiša ako Dobrého pastiera“, sme pripravili viac ako 20 pani učiteliek z materských škôl v našej diecéze  na vytvorenie átrií v MŠ a začatie napĺňania tohto programu už v tomto školskom roku. Pridanou hodnotou bolo, že vzdelávanie bolo realizované spoločne s vedúcimi začínajúcich átrií vo farnostiach tak, aby deti mohli prichádzať do átrií aj mimo školy a napĺňať svoju túžbu po hľadaní Boha Otca a po jeho láske.

Pani učiteľky MŠ  budú pokračovať v ďalšej formácii a budú absolvovať ďalšie vzdelávania v tejto oblasti Katechéz Dobrého pastiera aj v nadchádzajúcom období. Zároveň máme túžbu sprístupniť túto cestu spoznávania Boha aj starším deťom v našich katolíckych školách. Povzbudzuje preto všetkých rodičov detí a priaznivcov tohto diela, aby mu vyjadrili svoju podporu pri ďalšom získavaní grantov – jednak svojim hlasovaním, ale aj poukázaním sumy príspevku vo fundraisingových kampaniach. Všetkých pozývame k modlitbe za toto dielo.

Viac o Katechézach Dobrého pastiera sa dozviete TU >>

(ĽV)