Kompedium slovenského pravopisu a výslovnosti pre školy a verejnosť

Niekdajší dlhoročný riaditeľ Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša z Prešova PaedDr. Jozef Berta, ktorý je na dôchodku,  ponúka svoju publikáciu Kompedium slovenského pravopisu a výslovnosti pre školy a verejnosť, ktorá má pomôcť cirkevným školám, ich učiteľom a žiakom.

Môže poslúžiť ako praktická pomôcka pre žiakov, študentov a učiteľov všetkých druhov škôl pri analýze, zovšeobecňovaní, praktickom precvičovaní, utvrdzovaní jednotlivých jazykových pravidiel vo vyučovaní, ale aj ostatným záujemcom pri zdokonaľovaní sa v základoch hovorenej a písanej (grafickej) podoby slovenského jazyka a zlepšení ich praktického ústneho a písomného jazykového prejavu.

Publikácia je zverejnená na www.BertaJozef.webnode.sk (v rubrike Ďalšie publikácie DOWNLOAD), kde si ju môžete prečítať, ako aj stiahnuť do svojho počítača.