List Mons. B. Bobera ku Dňu katolíckych učiteľov

List Mons. Bernarda Bobera, arcibiskupa – metropolitu, predsedu Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo (PDF)

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210407030