Návrat detí do škôl – aktualizovaný k 1.2.2021

Na základe vývoja epidemiologickej situácie MŠVVaŠ aktualizovalo postup návratu žiakov do škôl.

Podrobné usmernenie nájdete na nasledovnom linku:

https://www.minedu.sk/data/att/18554.pdf