Ocenenie najlepších študentov SŠ Žilinskej diecézy za šk. rok 2020/2021

„Keď kráčame po tme, nevidíme a môžeme sa potknúť. Tak je to aj so životom.“ – biskup Mons. Tomáš Galis

Dňa 28. 4. 2021 sa uskutočnilo v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline slávnostné ocenenie najlepších žiakov katolíckych stredných škôl Žilinskej diecézy.

Celú udalosť aj tento rok pripravil a naplánoval diecézny školský úrad v spolupráci s biskupským úradom v Žiline. Deň sa začal sv. omšou, kázeň otca biskupa bola inšpirujúca, dozvedeli sme sa o dievčati menom Chiara Badano, ktorá mala 19 rokov, keď sa stala blahorečenou. Ako 16-ročnej jej diagnostikovali osteogénny sarkóm, rakovinu kostí. Chiara zomrela v bolestiach, ale stále milovala Boha, preto sa k nemu s veľkou láskou modlila, lebo vedela: ,,Kamkoľvek ideme, nesieme Krista so sebou.“ Po kázni sa ujali originálnych prosieb študenti. Pred ocenením žiakov zahrali na heligónke súrodenci Dávidikovci. Na záver Ing. Mgr. Miriam Janegová uviedla žiakov z rôznych stredných škôl. Ocenených bolo sedem študentov za ich výborný prospech, reprezentáciu školy a svedectvo kresťanského života.

Boli to žiaci:

  • Tadeáš Blunár, Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 327/44, Žilina
  • Kristína Dávidiková, Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina
  • Mária Gaňová, Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, Žilina
  • Šimon Jirotka, Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, Žilina
  • Lucia Kvaková, Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti, Horná 137, Čadca
  • Katarína Slimáková, Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica
  • Patrik Šamaj, Strená zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Horná 137, Čadca

Srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým zúčastneným aj pánovi biskupovi za ochotu v tejto ťažkej dobe.

text: Vanessa Fašánková, David Šimo, Veronika Jarabicová, (Gymnázium Kráľovnej pokoja); foto: DŠÚ