Pozvánka na Tymian 2024

Organizátori (Saleziáni, Domka, Spoločenstvo Tymian, diecézne duchovenstvo) celoslovenského miništrantského tábora Tymian informujú miništrantov, duchovných otcov a ich priateľov, že tohoročné sústredenie sa bude konať v rekreačnom zariadení na Škutovkách a to v termíne od 15. 7. do 21. 7. 2024.

Heslom podujatia je „Nebol to len sen…“ a centrálna idea sleduje čo sa udialo v histórii saleziánov počas ich 100 ročného pôsobenia na Slovensku. Pre účastníkov tábora je pripravený zaujímavý duchovno-športovo-dobrodružný  program.

Tábor dáva priestor na súťaže, turnaje, hry, výlety… Súčasťou programu sú katechézky, sväté omše, nočné adorácie, modlitby a duchovná obnova. Priestor nájdu aj rozmanité miništrantské workshopy a aktivity, ktoré môžu priniesť do farnosti. Dôležitý dôraz sa kladie na osobnosť miništranta ako mladého lídra mladých.

Tak nech sa páči – pozrite www.ministranti a prihláste tých svojich.

Informoval Jozef Luscoň