Priestory školy prístupné vodne aj v noci

Aj v časoch lockdownu, cez víkend alebo v noci sa môžete pozrieť do priestorov Materskej školy, Základnej školy a SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca v Novej Dubnici.

Vďaka technológii sférickej fotografie môžete navštíviť ukážky bežných tried v ZŠ aj v materskej škôlke, školskú kaplnku a telocvičňu, ktoré využívajú všetky deti/žiaci/študenti. Taktiež sa pozrite do spoločných priestorov, knižnice a odborných učební – cudzích jazykov, techniky, fyziky, informatiky, sieťových technológií a internetu vecí.

To, aký „duch“ vládne v škole, ktorú vyberáte pre svoje dieťa sa dá najlepšie zistiť pri osobnom stretnutí, určite im však aj príjemné prostredie pomôže tráviť čas v škole.