Príprava on-line vzdelávania na prahu druhej vlny pandémie

Vo štvrtok pred tým, ako prišlo rozhodnutie z nedele na pondelok o zatvorení stredných škôl, usporiadal diecézny školský úrad stretnutie riadiacich zamestnancov ZŠ a SŠ, aby sa podelili o svoje skúsenosti z prvej vlny pandémie a pripravili sa na možnosti vzdelávania na diaľku. Ani sme sa nenazdali a stredné školy to o pár dní museli opäť pretaviť do reality. Dá sa predpokladať, že je len otázkou času, kedy prerušenie vzdelávania postihne aj základné školy – ak nie celé školy, tak prinajmenšom jednotlivé triedy.

Na stretnutí boli prezentované výsledky prieskumu medzi školami z DCZA ohľadne využívanie on-line nástrojov počas prerušenia prezenčného vzdelávania v čase prvej vlny COVID-19. Najviac škôl používalo službu ZOOM, ďalšou populárnou službou bol Google Meet a tiež MS Teams. Riaditelia a zástupcovia si vymenili skúsenosti s ich používaním, s prihlasovaním sa žiakov, s bezpečnosťou v on-line priestore a v neposlednom rade aj s finančnými nárokmi v súvislosti s používaním týchto aplikácií a ďalších e-learningových softvérov. Do svojich škôl si odniesli aj nápady, ako ďalej rozšíriť možnosti využitia tých e-learningových nástrojov, ktoré už používajú (napr. edupage.org, bezkriedy.sk, ale dozvedeli sa aj o softvéry SmartBooks (smartbooks.sk) na precvičovanie a drilovanie učiva vlastným temppom žiaka v domácom prostredí.

A keďže išlo o stretnutie zamerané na on-line komunikáciu, tak aj toto samotné stretnutie bolo prenášané v reálnom čase pre tých kolegov, ktorí sa ho nemohli zúčastniť.  Všetci mohli počas stretnutia klásť otázky cez aplikáciu Sli.do, aby si odskúšali, ako môžu žiaci klásť otázky svojmu učiteľovi počas on-line prenosu.

Všetkých spájal spoločný záujem, aby v prípade potreby uľahčili náročnú situáciu domáceho vzdelávania ako žiakom a ich rodičom, tak aj vyučujúcim. Všetci vnímajú taktiež to, že dištančné vzdelávanie nie je len o technológiách, ale hlavne o ľuďoch – v našom prípade najme o deťoch a mladých ľuďoch a ich krehkej duši. Veríme, že aj s pomocou Ducha svätého zvládneme situácie, ktoré nás čakajú.

(LV)