Projekt „Povolaním podnikateľ“

Radi by sme Vás pozvali na online workshopy v rámci nášho projektu „Povolaním podnikateľ“, ktoré sme už 2x pripravovali prezenčne, ale nakoniec pomocou techniky sme na online stretnutí.
Prvý deň máme za sebou. 9.2. máme ďalšie dve témy a v 10.2. bude prezentácia nápadov študentov. Začíname o 9 hod.
Žijeme náročný čas, ale vďaka Bohu máme techniku, ktorá nám umožňuje nahradiť vzdelávanie formálne i neformálne. Myslím, že sme škola, ktorá sa s tým vysporiadala výborne a slová sv. otca zo sviatku Hromníc:“Nelamentujte, ale hľadajte nové cesty…“naplno praktizujeme.
Dôkazom je aj prebiehajúci projekt a taktiež spätná väzba študentov, ktorej výsledok si môžete pozrieť na fotografiách.

 

Študenti 4. ročníka odpovedali v dotazníku na online výučbu na maturitný odborný predmet Ekonomické cvičenia. Pri výučbe sa používa aplikácia programu KROS. Na dotazník odpovedalo 32 študentov