RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV ŽILINSKÁ DIECÉZA UDELILA OCENENIE ZA PRÍNOS V ROZVOJI KATOLÍCKEHO ŠKOLSTVA.

Z príležitosti 15. výročia zriadenia žilinskej diecézy otec biskup Tomáš Galis, udelil ocenenie zamestnancom katolíckych škôl.

Vo veľkonočnej oktáve 11. apríla 2023 sa v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline stretli zamestnanci katolíckych škôl. Prítomní tak vyjadrili spoluúčasť na radosti z ocenenia svojich kolegov.

Slávnostný ráz celej svätej omše dopĺňal spev a hudobný sprievod žiakov a zamestnancov Cirkevnej základnej školy Romualda Zaymusa v Žiline.

Otec biskup v prepojení na liturgický text, ktorý opisuje udalosť stretnutia Ježiša a Márie Magdalény, okrem iného povedal: „Posolstvo, ktoré Mária zvestovala bratom, obsahuje hlbokú zvesť pre Ježišových učeníkov všetkých čias. Choď aj ty medzi najmenších, medzi ľudí, a tam ma spoznáš, tam ma stretneš, tam mi môžeš preukazovať lásku. Mám veľkú radosť, že aj dnes budem môcť opäť niekoľkých z vás oceniť za výnimočné angažovanie sa v práci na pôde našich škôl. Veľmi oceňujem vaše osobné nasadenie vo výchovno-vzdelávacom procese a ďakujem za vašu schopnosť prijať svoje ťažkosti, trápenia i kríže a za vašu schopnosť obety.“

Po skončení svätej omše, otec biskup udelil ocenenie všetkým, ktorých si škola vyvolila. Slávnosť pokračovala spoločným posedením a obedom. Súčasťou programu bolo aj „kreslo pre oceneného“, do ktorého moderátorka pozvala každého oceneného v sprievode svojich blízkych príbuzných a riaditeľa školy.

„Prosíme patróna učiteľov a vychovávateľov, sv. Jána Krstiteľa de la Salle, aby sme motivovaný tou istou láskou dokázali spoznávať Ježiša v našich najmenších bratoch a sestrách. Amen.“