Školský internát ako súčasť SOŠ sv. Jozefa Robotníka | Žilina

Informácie

Kontaktné údaje

Zriaďovateľ: Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia

Web: https://www.sjoroza.sk

Riaditeľ školy: Mgr. Igor Pecha SDB

Email školy: sos@sjoroza.sk

Telefón: +421 (0)911 344 848

Lokalita

ilustracia mapy

Názov: Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka

Adresa: Saleziánska 18, 010 01 Žilina