Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského (OATA) | Žilina

Informácie
Kontaktné údaje

Zriaďovateľ: RKC Žilinská diecéza

Web: https://oata.sk

Riaditeľ školy: Mgr. Juraj Gregor

Email školy: sekretariat@oata.sk

Telefón: +421 (0)41 565 00 41

Lokalita

ilustracia mapy

Názov: Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského (OATA)

Adresa: Vysokoškolákov 13, 010 08 Žilina