SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca (Spojená škola Nová Dubnica) | Nová Dubnica

Informácie

Kontaktné údaje

Zriaďovateľ: RKC Žilinská diecéza

Web: https://it-lyceum.tech/

Riaditeľ školy: Ing. Jozef Imrišek

Email školy: riaditel@ssnd.sk, sos@ssnd.sk

Telefón: +421 (0)42 202 89 23

Lokalita

ilustracia mapy

Názov: SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca, org. zl. Spojenej školy sv. Jána Bosca,

Adresa: Trenčinska 66/28, 018 51 Nová Dubnica