Školská jedáleň v Novej Dubnici | ŠJ pri Spojenej škole sv. J. Bosca

Informácie

Kontaktné údaje

Zriaďovateľ: RKC Žilinská diecéza

Web: https://www.ssnd.sk

Riaditeľ školy: Ing. Jozef Imrišek

Email školy: riaditel@ssnd.sk

Telefón: +421 42 4432 385

Lokalita

ilustracia mapy

Názov: Spojená škola sv. Jána Bosca

Adresa: Trenčinska 66/28, 018 51 Nová Dubnica