Materská škola v Dubnici n/V | ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia

Informácie

Kontaktné údaje

Zriaďovateľ: RKC Žilinská diecéza

Web: https://zsds.edupage.org

Riaditeľ školy: Mgr. Eva Nikodémová

Email školy: skola@zssds.sk

Telefón: +421 (0)42 44 22 171

Lokalita

ilustracia mapy

Názov: Základná škola sv. Dominika Sávia (ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia)

Adresa: Školská 386, 018 41 Dubnica nad Váhom