Materská škola v Púchove | ZŠ s MŠ sv. Margity

Informácie

Kontaktné údaje

Zriaďovateľ: RKC Žilinská diecéza

Web: https://czs-puchov.edupage.org

Riaditeľ školy: PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD.

Email školy: skolasvmargity@gmail.com, czs_puchov@post.sk

Telefón: +421 (0)42 463 52 67

Lokalita

ilustracia mapy

Názov: Cirkevná základná škola sv. Margity

Adresa: Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov