Stredné školy publikovali kritériá na prijatie – katalóg SŠ v DCZA

Pre deviatakov ZŠ (príp. aj pre štvrtákov ZŠ v prípade osemročných gymnázií) publikovali stredné školy svoje kritériá prijímacích skúšok. Pre všetky školy v SR je možné vyhľadať kritériá prijímacích skúšok na adrese https://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx, alebo na webstránkach samotných škôl.

V ponuke stredných škôl na území Diecézy Žilina Vám pomôže zorientovať sa náš katalóg >>STREDNÉ ŠKOLY DCZA<<. Kontakty na školy nájdete v katalógu a na našich stránkach https://dsuza.sk/typ-skoly-a-zariadenia/stredne-skoly/