Termíny zápisov do cirkevných ZŠ a MŠ v DCZA

Na našej podstránke https://dsuza.sk/prihlasky-a-zapisy/ je zverejnený prehľad termínov, v ktorých cirkevné základné školy a materské školy na území Žilinksej diecézy prijímajú prihlášky, res. realizujú zápisy detí. V zozname sú školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinksej diecézy, alej aj ostatných cisrkevných zriaďovateľov.

V súčasnej náročnej epidemiologickej situácii je potrebné konkrétne informácie (o elektronickej prihláške alebo o osobnej účasti na zápise s dieťaťom/bez dieťaťa) konzultovať priamo s jednotlivými školami.

Zoznam je doplnený aj o termíny prijímacích skúšok na stredné školy. Konkrétny priebeh prijímacích skúšok bude upresnený podľa inštrukcií ministerstva školstva.