Voľné pracovné miesto upratovačky

Termín nástupu – Ihneď – zástup za dlhodobú PN
Rozsah úväzku – 100%
Miesto výkonu práce – Vysokoškolákov 13, Žilina
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA
Vzdelanie
Základné vzdelanie, alebo SOŠ bez požiadavky na odbornú prax.

Ďalšie požiadavky
Pracovná doba: denne od 10:30 do 18:30, alebo dohodou.

PLATOVÉ PODMIENKY
Podľa platovej tarify zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
(tabuľkový plat)

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Vysokoškolákov 13
010 08 Žilina
www.oata.sk
0415656950

KONTAKTNÁ OSOBA
Mgr. Juraj Gregor, riaditeľ školy
0910 842 681
sekretariat@oata.sk